Pracujete s ISOVERom?

Budete Odmenení!

  • Akcia platí od 15. októbrado 30. Novembra 2013 

  • Podmienky AKCIE

  • Akcia sa vzťahuje na všetky izolácie zo sklenej vlny ISOVER (Basic a Premium) podľa aktuálne platného Cenníka ISOVER (platný od 11/02/2013).
  • Nárok na odmenu vo forme ISOVER Montážneho balíčka získava každá montážna firma alebo živnostník zaoberajúci sa suchou výstavbou, ktorý si počas trvania akcie zakúpi min. 1 paletu tepelných izolácii kategórie Premium resp. 2 palety tepelných izolácii kategórie Basic.
  • V prípade splnenia podmienky o minimálnom nákupe izolácií ISOVER kontaktujte príslušného regionálneho zástupcu ISOVER, ktorý Vám po zdokladovaní nákupu odmenu osobne doručí.
  • Trvanie akcie: akcia sa vzťahuje na všetky nákupy izolácií zo sklenej vlny ISOVER realizované u zmluvných obchodných partnerov ISOVER v období od 15. októbra do 30. novembra 2013.
namePodmienky akcie
Súbor na stiahnutie
 
PREMIUMBASIC
ISOVER MULTIMAX 030, λ030 ISOVER DOMO, λ039
ISOVER SUPERPROFI, λ032ISOVER PIANO, λ038
ISOVER UNIROL PROFI, λ033ISOVER MERINO,
ISOVER UNIROL PLUS, λ036ISOVER SONIC MATA, λ033
ISOVER DOMO Comfort, λ039 ISOVER FDPL SV, λ034
ISOVER AKUPLAT, λ037ISOVER SUPER-VENT PLUS, λ031